İkramiye Hakkında Son Durum

sgk_21_35

Otuz Yıldan Fazla Hizmete İkramiye Hakkında Son Durum

Anayasa Mahkemesinin memurların emekli olurken aldıkları emekli ikramiyesinde 30 yıllık sınırı iptal eden 2013/111 Esas ve 2014/195 Karar sayılı içtihadı Resmi Gazetenin 07.01.2015 tarihli nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Artık 07.01.2015 tarihinden itibaren emeklilik dilekçesi verenlerin kamuda geçmiş sürelerine istinaden ödenecek emekli ikramiyelerinde 30 yıllık sınır uygulanmaksızın 35-40 yıllık süreler için bile ikramiye ödemesi yapılması mümkün hale gelmişti.

Aymet Muhasebe Programı

Oysa aynı Kanun maddesinin sekizinci fıkrasında;

İptale konu kural 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin dördüncü fıkrasıydı. Oysa aynı maddenin sekizinci fıkrasında da;

“Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahakkuk ettirilecek ikramiyenin hesabına esas alınan fiili hizmet süreleri toplamı, 30 yıldan fazla olamaz ve evvelce 30 hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmiş olanlara hiçbir şekilde ikramiye farkı ödenmez.”
deniyordu.

Bu fıkradaki 30 yıl şartı iptal edilmediği için Emekli Sandığı’ndan emekli olup yeniden iştirakçi olanların sonraki hizmetlerine dair alacakları ikramiye önceki hizmeti ile birlikte değerlendirilip 30 yıldan fazlasının ödenmemesi hükmü devam edeceği,

keza önce işçi olarak çalışıp sözgelimi 5 yıllık bir tazminat alınmışsa daha sonra memuriyetten emekli olurken 30 yılı aşmama kuralı 30-40 yıl hizmeti bile olsa emekli ikramiyesi 25 yıl için ödeniyordu.

Kanundaki Çelişki

Bahse konu sekizinci fıkrasındaki bu cümle iptal edilmediği için de tuhaf bir çelişki vardı.

İşte çelişki doğuran yukarıdaki bu fıkra 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6645 sayılı Torba Kanunun 41 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılarak iptalle çelişen hüküm 07.01.2015 tarihinden geçerli olarak ortadan kaldırılmış oldu.

Nitekim bu değişiklik ile sadece Emekli Sandığı hizmeti bakımından 30 yıldan fazla ikramiyenin önü değil, daha önce kıdem tazminatı alınmış sürelerin 30 yıl şartının içinde değerlendirilip ikramiye süresinin bu şekilde kısıtlanmasına da son verilmiş oluyor. Bu değişiklik Anayasa Mahkemesinin iptali kararı sonucu olması gereken bir değişiklikti.

Peki 30 Yıldan Fazla Hizmetle Daha Önce Emekli Olanlar Ne Yapmalı?

Gelinen noktada artık 30 yıldan fazla fiili hizmet süresi ile emekli olanlar tüm süreleri için ikramiye alabilecek.

Peki, 30 yıldan fazla ikramiye hakkı olduğu halde 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin gerek dördüncü ve gerekse sekizinci fıkrasındaki hükümler nedeniyle 30 yılı aşan hizmet süresindeki ikramiyesini 15.12.2014 tarihinden önce emekli oldukları için alamayanların dava açmaları halinde kazanmaları kuvvetle muhtemel. Fakat “Son defa T.C.Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan” ibaresinin iptali sonrasında doğan ikramiye hakkının alınması amacıyla açılan davalar neticesinde gördüğümüz üzere ikramiye hesabında emekli olunan tarihteki katsayıların uygulanması yönünde karar çıkması da kuvvetle muhtemel olduğu için emeklilikleri çok eski tarihlerde olanlar için dava açmayı tavsiye etmiyorum.

Emsal Yargı Kararı Var

Örneğin 2012 yılında 36 yıl hizmetle Emekli Sandığı’ndan emekli olurken alamadığı 6 yıllık ikramiye için bir memur emeklisi tarafından açılan davada Ankara İdare Mahkemesince verilmiş olan 2013/296 Esas ve 2015/65 Karar sayılı kararda Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararına dayanak yapılarak mevcut yasal durum itibariyle 30 yıldan fazla sürelerin ikramiye ödemelerinin de yapılması gerektiğine hükmediliyor.

Yani eski emekliler için de 30 yıldan fazla olduğu için alınamayan ikramiyelerin alınması yolu yargı yoluyla açılmış bulunuyor.

Bir önceki yazımız olan Vivo XShot 3S: sızan görüntüler ve teknik özellikleri! başlıklı makalemizde 28Nisan, Görüntüler ve Özellikler hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın