1,5 Milyon Mükellefe Kolaylık

Bu ayki verilecek olan kimi vergilere dair gelir vergisi beyanı internet üzerinde hazır olarak bulunmaktadır.

 

 

 

 

Vergi mükelleflerinin yükümlülük ve ödevleri için vergi dairelerine gitmeden, hızlı, kolay ve düşük maliyetlerle yerine getirebilmeleri temel prensiplerinden biri olan  Gelir İdaresi Başkanlığı, 414 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile yalnızca gayrimenkul sermaye geliri bulunan mükelleflerin bu gelirlerine dair önceden düzenlenmiş beyannamelerini onaylayıp gönderebilmelerine imkân tanıyan. Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemini hayata geçirmiştir.

2012 yılından itibaren uygulanmakta olan bu sistemin kapsamı genişletilmiş, gelirleri yalnızca;

  • Ücret,
  • Gayrimenkul sermaye geliri,
  • Menkul sermaye geliri ile
  • Diğer kazanç ve gelirlerden

Yada bunların birkaç tanesinden veya tamamından meydana gelen gelir vergisi mükelleflerinin bu iratlarına dair beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden düzenlenerek mükelleflerin onayına sunulması şeklinde Hazır Beyan Sistemi 1 Mart 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu konuya dair 470 sıra no.lu VUK Tebliği 26.02.2016 tarih ve 29635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

1,5 MİLYON MÜKELLEFE BÜYÜK KOLAYLIK

Maliye Bakanı Sn. Naci AĞBAL da bu konu hakkında bir açıklama yaptı, bu husus için düzenlenen ve hesaplamalara göre, 1,5 milyon kişiyi ilgilendirdiğini iletmişti.

Hazır Beyan Sistemi, beyanname verme zorunluluğu bulunan mükelleflerin elde ettikleri iratların türüne göre GİB tarafından, veri ambarında mevcut bilgiler ile diğer kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, beyannamenin bir kısmını veya tamamını önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması amaçlamaktadır.

Beyannamenin verilmesi sırasında, vergi hesaplaması Sistem tarafından otomatik olarak yapılacak ve tahakkuk bilgileri mükellefin onayına sunulacaktır.

Bu sayede mükellefler, vergi dairesine veya mali müşavir, muhasebeci gibi bir uzmana ihtiyaç duymadan, internete girerek, beyannamelerini kolayca verebilecek, vergilerini de yine internetten kredi kartı ile ödeyebilecek.

Ayrıca vergilerin;

 

  • Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak
  • Anlaşmalı bankalardan
  • Tüm vergi dairelerinden

ödenmesi imkânı bulunmaktadır.

 

Bir önceki yazımız olan Hazır Beyanname Uygulaması başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın