Hazır Beyanname Uygulaması

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2012’den beri kira geliri elde edenler için GİB internet sitesi aracılığı ile hazır beyanname uygulamasını yürütmekteydi.

 

 

 

Bu yıl bu uygulamanın sınırlarını biraz daha ilerleten idare birden çok ücret geliri elde etmesi sebebiyle ücret gelirleri için de beyanname vermesi gerekenler, menkul sermaye geliri elde edenler ile diğer kazanç ve gelir elde edenlerin de bu uygulamadan yararlanabilmesine imkan sağladı. Konuya dair düzenlemenin bulunduğu Vergi Usul Kanunu’nun 270 No’lu Genel Tebliği 25 Şubat Perşembe günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

UYGULAMA NASIL ÇALIŞIYOR?

Önceden hazırlanmış beyanname uygulamasından faydalanmak için güvenlik sorularını cevaplayarak yada İnternet Vergi Dairesi şifrelerini kullanarak Sisteme giriş yapılabilir. İnternet Vergi Dairesi şifresi olmayanlar için Tebliğ ekinde bulunan İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu ile herhangi bir vergi dairesine başvurarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınabilecektir.

Uygulama kira gelirleri yönünden önceki yıllardan unutulan yada eksik bildirim yapılan durumlar için de kullanmak mümkün olacak. Buna karşılık ücret MSİ ve diğer kazanç ve iratlar yönünden uygulamadan şimdilik yalnızca 2015’e dair kazançların beyanında faydalanılabilecek. Geçmiş yıllara dair beyanlar için vergi dairesine başvurması gerecektir.

Tebliğden evvelki yıllara dair de kira gelirleri dışındaki kazançlar için uygulamanın ileriki zamanlar içerisinde hazırlanabileceğini anlamaktayız. Bu hazırlık tamamlandığında idare tarafından internet sitesinde yayınlanarak duyurulacağı belirtiliyor.
Konut kira geliri elde etmekte olanların belirli bir gelir düzeyine sahip olanların beyanname verseler de vermeseler de eğer elde edilen konut kira geliri istisna sınırını geçiyorsa, bu istisnadan faydalanabilmeleri de belli koşullara bağlanmıştır. Diğer gelirleri sebebi ile beyanname vermeleri gerekmediği için bu gelirlerinin tutarı ile ilgilenmeyen yalnızca konut kira geliri beyan eden, bu beyan sırasında da istisna haddini dikkate alan kira geliri sahipleri artık, bu istisnayı uygulayıp uygulayamayacaklarının tespiti bakımından diğer gelirlerinin tutarını da bilmek vaziyetindeler. Bunun için ücretliler işverenlerinden, menkul sermaye iradı elde edenler banka ve finans kurumlarından her halükarda elde ettikleri brüt gelir tutarlarını öğrenmek durumunda olacaklar.

Bir önceki yazımız olan Çalışan Emeklinin Maaşı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın