Elektronik Tebligat Nisanda Başlayacak

Vergilendirmenin en önem taşıyan aşamalarından birisi tebligattır. Mevzuat uyarınca, vergilendirme ile alakalı evraklar, adresleri mevcut olanlara posta vasıtasıyla, mevcut olmayanlara ise ilan yolu ile tebliğ edilir. Fakat yıllardır uygulanan bu yöntemler çoğu zaman problemli sonuçlar ve uyuşmazlıklara sebep oluyor. Bu problemlere çözüm üretmek için e-tebligat uygulaması getirildi.

 

Uygulama 1 Nisan’da başlayacak
Maliye Bakanlığı geçtiğimiz yılda çıkarmış olduğu bir tebliğ ile elektronik tebligat uygulamasına 1 Ocak 2016’da geçeceğini belirtmişti. Zorunluluk kapsamında olan mükelleflerin 1 Ocak 2016 tarihinden önce E-Tebligat Başvurusu yapmaları gerekmeydi.
Fakat 29 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan genel tebliğ ile elektronik tebligatta tanınan zaman 1 Nisan 2016’ya çekildi. Bununla beraber bu tarih öncesinde E-Tebligat sistemini kullanabilmek için bildirimde mevcut olan mükelleflere 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılmaya çoktan başlandı.
E-Tebligat başvurusunu, mükellefler, direkt kendisi yada kanuni temsilcisi aracılığı ile gerçekleştirilebileceği gibi E-Tebligat ile alakalı işlemleri yapmak üzere özel yetkisi bulunan noterden alınmış vekâletnameyle vekili aracılığı ile de gerçekleştirilebiliyor.

Kimler için zorunlu?
Gelir vergisi mükelleflerinden ticari, zirai ve mesleki bakımından kazanç elde edenler, 1 Nisan 2016 tarihine kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları mecburi. Lakin kazançları basit usulde tespit etmiş olan, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler ile diğer vergisel yükümlülükleri olan mükellefler sisteme gönüllü olarak başvurabilmektedirler.
Kurumlar vergisi mükellefleri ise Elektronik Tebligat sistemine aynı tarihe kadar bildirimde bulunarak elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekiyor. Fakat kurumlar vergisi mükellefleri harici kalan tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise gönüllü olarak sisteme başvuruda bulunarak kullanabilecekler.

Telefonunuza SMS gelecek

E-Tebligat başvurusu yapıldığında ve E-Tebligat gönderildiğinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilmiş olan telefon numarasına SMS yolu ile ve verilen e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme işlemi gerçekleştirilecektir.
Mükellefler https://intvrg.gib.gov.tr adresini kullanarak sisteme giriş yapabilir ve Elektronik Tebligat adreslerine gönderilen belgeleri görüntüleyebilecekler, kendisine hangi tarihte tebliğ edildiğini görebilecek ve belgenin çıktısını alabilecekler.
E-Tebligat sistemi ile gönderilmiş olan belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak ve ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacak. Bu süre vergiden dolayı ceza ve faiz ödememek için önemli.

Bir önceki yazımız olan 1,5 Milyon Mükellefe Kolaylık başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın