Engelli İşçi Çalıştırmanın Avantajları

İş verilen engellilerin işveren prim hisseleri asgari ücret üstünden Devlet tarafından ödeniyor. Engelli işçi teşvikinden eleman çalıştıran tüm işletmeler yararlanabiliyor. Bu teşvikten yararlanmak için 50 eleman çalıştırma gibi bir şartı bulunmamaktadır.

Engelli Teşviki

İş verilen engellilerin işveren prim hisseleri asgari ücret üstünden Devlet tarafından ödeniyor. Engelli işçi teşvikinden eleman çalıştıran tüm işletmeler yararlanabiliyor. Bu teşvikten yararlanmak için 50 eleman çalıştırma gibi bir şartı bulunmamaktadır.

Engelli Teşviki İçin Ne Yapılacak

4857 sayılı Kanun’un 30. maddesinde düzenlenen teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin; Türkiye İş Kurumu il/şube müdürlüklerinden onaylatacakları ve özürlü statüsünde çalıştırdıkları sigortalıların T.C. kimlik numarasını, ad-soyadını, İş Kurumu’na tescil tarihini, normal iş yerlerinde veya korumalı iş yerinde çalıştırma durumlarını ihtiva eden örneği kurumca hazırlanan belgenin aslını iş yerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu il/merkez müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

 Engelliye Ayrımcılık Yapanlara Ceza 

4857 sayılı İş Kanunu’na göre, işe başlayışta, devamında ve sona ermesinde çalıştıran engellilere eşit davranmak zorunda. İşveren engelliye eşit müsemma göstermediği halde misal olarak engelli olduğu için bir çalışanı kovan işveren işten men ettiği engelliye 4 aylık ücreti toplamı kadar tazminat ödemek zorunda.  Ek olarak engelliye yapılar negatif ayrımcılık için işçi başına 134 Türk Lirası ceza ödemek zorunda

İş hayatında veya diğer bir ortamda direkt veya dolaylı olarak ayrımcılık, olmak üzere engelli vatandaşa yapılan tüm ayrımcılıklar 6518 sayılı Kanunun ile yasaklanmıştır.

İş Veren Maluliyeti Geçen  İşçileri İşe Almak Zorunda!

Bir işletmede çalışırken malulükten dolayı iş yerinden ayrılmak zorunda kalan ve ileriki zamanlarda maluliyeti geçtiği için eski iş yerine tekrar iş başvurusunda bulunduğunda. İşveren maluliyeti ortadan kalmış elamanı tekrar işe almak zorunda işçiyi daha önce çalıştığı pozisyonda veya ona benzer pozisyonlarda işe almak zorunda. Eğer maluliyeti geçmiş olan işçi iş başvurusunda bulunmuş aranan şartlar hazır ve işveren başvuruyu onaylamıyor ise, iş başvurusunda bulunmuş maluliyeti geçmiş olan işçiye 6 aylık ücreti miktarında tazminat ödemek zorunda.

Ve ek olarak işletmesinde engelli çalıştırma zorunluluğu olduğu halde engelli işçi çalıştırmayı reddeden işverenlere çalıştırmayı reddettikleri her engelli için her ay olmak usulü ile 2.095 Türk Lirası para cezası uygulanacak.

Bir önceki yazımız olan İbraname İmzalarken Dikkat! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın