İşçi İstirahat Raporunu Nasıl Almalı

Tek hekimde rapor süresi 10 gün
İşçiler tarafından alınan istirahat raporlarında dikkat edilmesinde fayda olan iki husus bulunmakta. İlk olarak raporun nereden alındığı, ikinci husus ise raporda belirtilen istirahatin süresi.

 

 

 
Öncelikle belirtmekte fayda var ki istirahat raporlarının SGK ile sözleşmeli veya sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığı’nca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi mecburi.
Ayakta tedavilerde çalışana tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebiliyor. Peki, bu 10 gün sonunda hala iyileşmezseniz ne yapılmalı? Bu şekilde bir durum ile karşı karşıya gelindiğinde 10 gün sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise istirahatin 10 gün daha uzatılabilmesi mümkün. Yani tek hekim tarafından dolaylı yoldan da olsa toplamda 20 güne kadar rapor alınabilmesi mümkün.
Burada hemen belirtmekte yarar var ki işyeri hekimleri tarafından verilmiş olan raporlar bu alanda değiller. İşyeri hekimleri bir seferde maksimum 2 gün istirahat verebilmekteler.

Lakin hastalığınız 20 günden fazla dinlenmeyi gerektirmekteyse tek hekimden rapor almanız söz konusu değil. 20 günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca veriliyor. Fakat sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi çalışanın tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 ayı geçemiyor.
Tedaviye devam edilmesi durumunda malullük durumunun önlenebileceği ya da önemli ölçüde azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile belirlenirse bu 6 aylık süre uzatılabiliyor.

Hastalık sebebiyle istirahat raporu almanız durumunda SGK’dan geçici işgörmezlik ödeneği, yani rapor parası almanız mümkün. Fakat mevzubahis ödeneği alabilmeniz için birkaç koşul bulunmakta. Rapor parası, istirahatin 3. gününden başlamak üzere veriliyor. Yani ilk iki gün rapor parası alınamıyor. Fakat iş kazası ve meslek hastalığı durumlarında istirahatin ilk gününden başlayarak rapor parası alınabiliyor. İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliği devam etmeli.
İstirahatin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün SGK’ya prim ödenmiş olmalı.

Hastalanmanız durumunda almış olduğunuz raporlardaki sürelere uymanız çok önemli. Şayet raporda belirtilen sürelere uymaz ve işinize devam etmezseniz işveren tarafından iş sözleşmeniz haklı sebeple feshedilebilir.
Nitekim işçinin işverenden izin almadan ya da haklı bir nedene dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi durumunda kıdem tazminatı bile ödenmeden işten çıkartılması mevzubahis.

Bir önceki yazımız olan Evlat Edinen Memura da İzin Var başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın