Kamudaki Taşeronun Kıdem Hakkı

hesaplama_56552 sayılı Torba Kanunla kamu kurumlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu kapsamında taşeronlar tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarına ilişkin düzenleme yapılmıştı.

Bu düzenlemeye göre;

a) Taşeronların değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışmış olanların bu şekilde çalışmış oldukları sürelere ilişkin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit olunacağı, bunlardan son taşeronları ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından,
Aymet Yazılım Ve Muhasebe Programı

b) Aynı taşeron tarafından ve aynı iş sözleşmesi çerçevesinde farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılmış olan işçilerden iş sözleşmeleri kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona ermiş olanlara, 4734 sayılı Kanun kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından,

işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödeneceği yasalaşmıştı.

Aynı yasaya göre taşeronlar yanında çalışan işçilerin bu işyerlerinde geçen hizmet süresinin hesabı, alt işverenden ve alt işveren işçisinden istenecek belgeler ve ödeme süreci ile ilgili diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirleneceği duyurulmuştu

İşte o Yönetmelik 08.02.2015 tarihli RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor.

Aynı Kamu Kurumu

Buna göre taşeronların değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, bu işyerlerinde 4734 sayılı Kanunu kapsamında geçen toplam çalışma süreleri esas alınarak tespit edilecek.

Aynı Taşeron

Aynı taşeron tarafından ve aynı iş sözleşmesine tabi olarak farklı kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, 4734 sayılı Kanun  kapsamında farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit edilecek.

Farklı kamu kurum veya kuruluşlarda çalıştırılan işçilerden son alt işvereni ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde sona erenlerin tespit edilen sürelerine ilişkin kıdem tazminatları, çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecek.

Aynı Taşeronda Kamudan Sonra Özel Sektörde Çalıştırılanlar

Taşeron ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermeden taşeronları tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir özel sektör işyerinde çalıştırılmaya devam olunanlardan iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, 4734 sayılı K.İ.Kanunu kapsamında aynı veya farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit edilecek.

Bu işçilerin kıdem tazminatları, çalıştırıldıkları son kamu kurum veya kuruluşu tarafından kendi işyerindeki en son ücretinin, yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanarak ödenecek.

Başvuru Gerekiyor

Medyada taşeron işçisinin kıdem tazminatının banka hesabına yatacağından dem vuruluyor ama bu yansıtıldığı gibi kendi kendine olmayacak. Yazılı başvuru ve bir dizi prosedürün işçi tarafından tamamlanması gerekiyor. Prosedürü tamamlayan işçi parasının banka hesabına yatırılmasını bekleyecek.

Bu kapsamda kıdem tazminatı ödenmesi talebinde bulunan işçilerin veya ölümü halinde yasal mirasçılarının, ilgili kamu kurum veya kuruluşuna banka hesap/IBAN numarasıyla birlikte çalıştığı son kamu kurumuna yazılı olarak müracaatta bulunması ve çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarının listesi ile iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak taşerondan alacağı belgeyi eklemesi gerekiyor.

İş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak taşerondan alacağı belgenin taşeron tarafından düzenlenmemesi halinde SGK kayıtlarının esas alınması, düzenlenen belgede yer alan bilgilere ilişkin uyuşmazlık durumunda mahkemece verilecek karara göre işlem yapılması gerekiyor.

Kime Var Kime Yok?

11 Eylül 2014 tarihinden önce personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında istihdam edilen ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin kıdem tazminatlarının hesabında kamu kurum veya kuruluşlarında ilk işe başladıkları tarih esas alınacak.

Hizmet süresine ilişkin kıdem tazminatı, 11 Eylül 2014 tarihinden önce iş sözleşmesi feshedilmiş olan işçilere ödenmeyecek. Bu kapsamda olanlar için kıdem tazminatı hakkına kavuşmak bakımından eskiden olduğu gibi yegâne çare İş Mahkemelerinde dava açmak olacak.

Bir önceki yazımız olan Hangi Muhasebe Programını Seçmeliyim? başlıklı makalemizde en uygun muhasebe programı, genel muhasebe ve hesaplı muhasebe programı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın