SGK’dan önemli açıklama!

sgk_21_35Antalya SGK İl Müdürü Selim Erol yaptığı yazılı açıklamada, 6552 sayılı Kanunun 55 inci maddesiyle, 5510 sayılı kanuna eklenen ve 1 Nisan 2015’den itibaren yürürlüğe girecek olan ek 9 uncu maddeye göre, ev hizmetlerinde çalışanların, ay içinde 10 günden fazla çalışanlar ve 10 günden az çalışanlar olmak üzere iki ayrı iki ayrı kategoriye ayrıldığını belirtti.

Antalya SGK İl Müdürü Selim Erol açıklamasında, “Ev hizmetlerinde (yemek, temizlik, çocuk, hasta ve yaşlı bakımı vb. işlerde çalışanlar) bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan, çalıştırdıkları kişi yanında ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar 4/a (SSK) kapsamında sigortalı sayılırlar. Bu durumdaki sigortalıların kuruma bildirimleri, işverenleri tarafından örneği kurumca hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.
Çalışma gün sayısı 10 günden az olanların, çalıştırıldıkları süreyle orantılı olarak çalıştırılanlarca asgari ücretin yüzde 2’si oranında kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve meslek hastalığı) adına prim ödemekle yükümlü olacağını da hatırlatan Erol şunları kaydetti: ”Bu şekilde çalışanların sigortalılık tescili kurum tarafından hazırlanacak belgenin işçi ve işveren tarafından imzalanmak suretiyle en geç çalışmanın geçtiği ay sonuna kadar Kuruma verilmesi ile sağlanacaktır.” SGK İl Müdürü Selim Erol, 10 günden az çalışan sigortalıların istemeleri halinde, adlarına ödenen primin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar aynı kazanca ait malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, genel sağlık sigortası primini ödeyerek 4/a (SSK) sigortalısı sayılabileceklerini ve bu şekilde çalışmaya devam ederek emeklilik hakkını elde edebileceklerini belirtti, süresi içinde ödenmeyen primler için ödeme hakkının düşeceğini ileride ödeme imkanının olmayacağını ifade etti.

Bir önceki yazımız olan Grup Şirketinden Borçlanma. başlıklı makalemizde Borclanma, Grup ve GüçlüGrup hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın