Yanan İşyerine Devlet Yardımı

Çalışma yerlerinin yanması sonucunda işverenlerin çalışanlarına devlet yardım ediyor. Bu yangından bütün işyerleri karşı karşıya gelebilirler. Yağın haberleri bazı illerde duyulmaktadır.

Çalışma alanında en büyük yangın haberi ise Bursa’da bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Yangında oluşan olumsuzlukları yok etmek için, işyerinde işçileri işine son verilmesi ve işyerinin devamlılığını sağlamak için çalışanlara ödemek üzere işverenlere maddi yardımlar yapılıyor. 

 

Dışarıdan kaynaklanan nedenler 

Kısa çalışma uygulaması bakımından zorlayıcı sebepler; işverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri nedenlerdir.

Başvuru nereye yapılacak? 

Başvuru dilekçesi ile çalışma yerinin bağlı olduğu il kurumu müdürlüğüne verilerek gerçekleştirilmektedir. Ayrıca dilekçenize kısa süre çalışma formuna gerekli belgelerinde eklenmesi gerekmektedir. İşyerinde oluşan yangına dair itfaiyenin de konuya ilgili raporda belirtilmesi buna bir örnektir.   Çalışma ve iş kurumu müdürlüğü tarafından doğal afetlerden etkilendiğini tespit etmektedir

Ödeneğin verilme şartları 

Kısa süreli çalışma ücretinin ödenmesi için ;

Firma Sahibinin kısa süreli çalışma başvurusunu onaylaması

Çalışanın kısa süreli çalışmaya başladığı zamanda 4447 sayılı İşsizlik sigortası kanunun 50. Maddesi gereğince iş saatleri ve işsizlik sigortası primi tediye sayısının işsizlik maaşını hak etmiş olması.

Kısa süreli çalışmaya talip olanlar listesinde kişi bilgileri mevcut olması şartları taşınmaktadır.

Bir önceki yazımız olan İndirimli KDV’de 19.500 TL. Sınırı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın