İndirimli KDV’de 19.500 TL. Sınırı

KDV Kanunu’nun 29/1 maddesinde belirtilen mükellefler, yaptıkları vergiye tabi isimler üzerinden hesaplanan KDV ( Katma Değer Vergisinden ) bu konuda hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler.

 

 

Şahıslara yapılan teslim ve hizmetler böylelikle hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda belirtilen KDV,

Hizmetler ve ithal olan mal böylelikle ödenen KDV,

Götürü ya da telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan döküme göre dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda belirtilen KDV

Maliye bakanlığı vergi indiriminin uygulanmasında oluşabilecek kusurlar, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine alanda yer alacak şekilde, KDV ( Katma Değer Vergisi ) Kanunu’nun esas ilkelerinde uygun olarak gidermeye ve düşüşle ilgili usul ve asıl düzenlemeye uygun görülmüştür.

Bu yılda indirimli orana tabi tutulan işlemlerden doğan KDV ( Katma Değer Vergisi ) geri iade istemlerinde bu işlemler sebebiyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilmeyen KDV tutarı iade konusu oluşamayacak alanda 19.500 Türk Lirası olarak belirtilmiştir.

KDV ( Katma Değer Vergisi ) asıl itibariyle vergi indirimi ilkesine dayanan bir vergilendirme sistemi olmakla beraber, uygulamada vergi düşüşüne imkân tanımayan haller söz konusu Kanun’un 30. Maddesinde sayılmak suretiyle belirlenmiş bulunmaktadır.

Vergiye tabi olmayan ya da vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ile ilgili alış vesikalarında belirtilen ya da mal ve hizmetleri kapsayan KDV ( Katma Değer Vergisi ). Çalışmaları kısmen ya da tamamen araçların kiralanması ya da farklı durumlarda işletilmesi olanları bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işyerlerinin olmak araçların alış belgeleri de gösterile KDV ( Katma Değer Vergisi ) .

Toplanan KDV ( Katma Değer Vergisi ) indirim konusu yapılmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Sağlık Güvencesi Olmayan İşçiler Ne Yapmalı ? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın