Madenlere Yeni Standart

Sondajla maden çıkarılan işlerin yapılmakta olduğu işyerleri ile yeraltın ve yerüstü maden işlerinin yapılmakta olduğu işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması amacı ile uyulması gerekli asgari maddeler Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir.

 

Bu işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin temin edilmesine ilişkin gerekli olan teknik önlemler işverenlerin yükümlülüğü olarak düzenlenmiştir.

24.03.2016 tarih ve 29663 sayılı Resmi Gazete’de Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayınlanmış olup birkaç önemli hususta düzenleme yapılmıştır.

Tatbikatlar

Yılda asgari bir kez olmak üzere düzenli şekilde gerekli tatbikatlar yapılması mecburiyeti, yılda en geç 6 ayda bir olmak şeklinde değiştirilmiştir.

Patlayıcı maddeler ve ateşleyiciler

Patlayıcı maddelerin ve ateşleyici malzemelerin depolanması, taşınması ve kullanılması, yalnızca ateşleyiciler tarafından yapılmaktadır. Bu işler, işçiler için risk oluşturmayacak biçimde organize edilir ve bu şekilde devam gerçekleştirilir. İşletmelerin yapısına uygun özelliklerdeki patlayıcı maddeler ve kapsüller kullanılır. Patlayıcı maddeleri ateşleyicilerden başkasının almasına ve ateşlemesine izin yoktur.

Ferdi kurtarıcı değişim istasyonlarında bulunacak malzeme 

Yeraltı kömür madenlerinde iş sağlığı ve güvenliğini etki edecek olaylar göçük, gaz ve toz patlaması, zehirli yada boğucu gaz intişarı ve benzeri durumlardır. Bu kapsamda işveren, iş sağlığını ve güvenliğini etkileyecek olayların meydana gelmesi halinde tüm işçilerin acil durum planında belirtilen kaçış güzergâhlarına uygun olarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde yer üstüne ulaşabilmeleri sağlanmalıdır.

Bu sebeple kurulması gereken ferdi kurtarıcı değişim istasyonlarında bulunacak donanım sayısı ve ekipmanını, acil hallerde o istasyondan faydalanması beklenen çalışan sayısının en az %10 fazlası olacak şekilde belirlemek mecburiyetindedir.

Personel Takip Hattı ve Hayat Hattı 

İş sağlığına ve güvenliğine etki edecek olayların meydana gelmesi halinde işçilerin güvenli biçimde yeryüzüne çıkması için kurulması gereken ‘Personel Takip’ sistemi ve ‘Hayat Hattı’ mecburiyeti 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bir önceki yazımız olan Memurlara Aile Yardımı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın