Ortakların Sermaye Taahhüt Borçlarına Haciz Konulabilir

146167682412975286322001228964İcra ve İflas Kanun’da yer alan maddelere göre kişiye ait borç yok ise ticari işlerde beraber olduğunuz kişilerin eğer size ait olan veya size ait olabilecek tüm alacakları üzerine haciz uygulanabilir.

 

Bu gibi durumlarda İcra Müdürlüğü tarafından gönderilen haciz bildirim ile; “Borçlu kişinin huzurunda var olan ve var olabilecek hak ve alacakları ile ödeme taahhüdünde bulunduğunuz, ödeme yapmanız gereken miktarın haciz işlemine karar verildiğini” 3. kişiye haber verilir. Önemli olan, borçtan sorumlu kişinin her türlü mal ve haklarının haciz işlemi uygulanabilir. Bir mal veya hakkın  haczin gerçekleşmeyeceğini kabul edilebilmesi için bu konuda kesin bir kanun yargısı varlığı veya maddi hukuk anlamında o mal veya hakkın satış ve devrine engel yasal bir düzenlemenin bulunması şarttır. Türk Ticaret  Kanunu’na göre limited ve anonim şirketlerin kazanç amaçlı şirket olduğu, aynı kanunun 125. Maddesine göre ticaret şirketlerinin hukuksal kişiliğe sahip olduğu ve Türk Medenî Kanunu kararı gereğince bütün haklardan yararlanabilecekleri ve borçları üstlenebilecekleri, yine Ticaret Kanunu’ nun 128. maddesinde ise her ortağın tarzına göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı belirttiği kazançtan dolayı şirkete karşı borçlu olduğu yargıya bağlanmıştır. İlgili konuya üst yargı açısından bakıldığında Yargıtay, şirket hissedarının borçlu şirket yönünden 3. kişi sayılamayacağından şirket ortağına haciz beyan edilmeyeceği görüşünde iken, 2014/12-1078 esas numaralı anlayışı ile şirket ortağını da borçlu şirket yönünden 3. kişi saymış ve şirket ortaklarına haciz tebliği gönderilebileceğini kabul etmiştir. Şirket ortağı, ortağı olduğu şirket hukuksal kişiliğinden ayrı bir kişiliğe sahip olup, Türk Medeni Kanunu dahilinde gerçek kişi olduğundan borçlu şirkete göre 3. kişi sayılır. Türk Ticaret Kanunu’ nun yukarıda yer alan maddelerince şirket ortakları, şirket sözleşmesiyle koymayı zorunlu yaptığı kazançtan dolayı şirkete karşı borçlu olanlardan ve borçlu şirketin, şirket ortağındaki para alacağının haczine engel yasal bir düzenleme de bulunmadığından kazanç alacağının haczi mümkündür. Ancak, borçlu şirketin, 3. kişi şirket ortağı  huzurunda kazanç borcu dışında tamamen özel haklarından kaynaklanan ve paraya çevrilmesi mümkün, İcra ve İflas Kanunu kapsamında haczedilebilecek vasıfta başkaca haklarının ve alacaklarının bulunabileceği de unutulmamalıdır. Dolayısıyla Yargıtay tarafından varılan bu karar ile yeni bir dönem başlamış olmaktadır. Söz konusu dönemde ise şirketin alacaklıları tarafından, ortakların kazanç taahhüt borçları dahil olmak üzere özel hukuktan da kaynaklanan şirket olan tüm diğer borçları haciz edilebilecektir.

Bir önceki yazımız olan Küçük ve Büyümekte Olan İşletmeleri Rahatlatacak Vergi Yasası Hazırlanıyor başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın