Vakıflarda Eğitim Desteği

Vakıflar Primsiz Ödemelerde Tamamlayıcı Hizmet Verir

 

Vakfiyelerde bulunan hayır maddelerinin yerine getirilmesi sebebiyle, ailelerinin maddi hali yeterli olmayan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine eğitim yardımı yapılabilir.

Aynı aileden yalnızca bir öğrenciye eğitim yardımı verilir.

Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar(556,11 TL.) ile kamu kurum ve kuruluşlarınca bakım altına alınan(SYDV) veya burs alan (ÖZEL/KAMU)öğrencilere eğitim yardımı yapılmamaktadır.

Eğitim yardımı verilecek öğrenci sayısı, miktarı, yıllık artış oranı, ödeme zamanı ve illere göre dağılımı Genel Müdürlükçe belirlenir.

Başvuru Esası Nedir?

Eğitim yardımından yararlanmak isteyen öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretim okullarının öğretim yılının başladığı tarihten itibaren bir ay içinde Bölge Müdürlüklerinde hazırlanacak müracaat kabul merkezlerine, bizzat, posta yoluyla ya da Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirler. Postadaki gecikmeler sebebiyle kurum sorumlu tutulamaz.

Başvurular yönetmelik ekinde bulunan formun doldurulması usulü ile yapılır.

Yardım Süreli Mi?

Eğitim yardımı almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devamı ve eğitim yardımı almasına engel bir mevzunun olmaması şartı ile öğrenim süresince verilir. Öğrencinin başka bir okula naklini yaptırması durumunda eğitim yardımı aynı bölge müdürlüğünce ödenmeye devam edilir.

Bölge müdürlükleri, eğitim yardımı alan öğrencinin öğrencilik durumunun devam edip etmediğini her yıl tespit etmektedir.

Öğrenciliğin sona ermesi ve başarısız olması durumunda eğitim yardımı kesilir. Fakat, sağlık nedeniyle öğrenim süresinin uzadığına dair rapor ibrazı durumunda eğitim yardımı devam eder.

Üniversite Veya Liselere Hazırlanmada Destek Var

Bu Yönetmelik gereğince verilen yıllık eğitim yardımı miktarının beş katını aşmamak kaydıyla muhtaç öğrencilere bir defalık olmak üzere özel eğitim yardımı yapılabilir.

Ortaöğrenim Burs Hizmeti

Mevzubahis hükümler uyarınca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Bursu için başvurular her yıl öğretim döneminde okulların açılması ile başlamakta ve bir ay boyunca devam etmektedir.

Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde veya mesleki açık öğretim lisesinde okumakta olan öğrenciler ile ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursu alan başka bir aile bireyi olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan faydalanamamaktadır.

Bir önceki yazımız olan Kimler Kıdem Tazminatı Alabilecek (2) başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın