Memurların Aylık Ve Taban Aylığı

calisan_15

Memurun ana nakdi hakları göstergeler ve katsayılarla sınırlı.

Belirli aralıklar halinde verilen zamlar katsayılara endeksli olarak meydana geliyor.

3 temel katsayı memurun aylık haklarını etkiliyor.

Bu 3 katsayı; maaş katsayısı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı ve bunlardan en büyük etki ise maaş katsayısında bulunuyor.

Bu katsayılar her yıl düzenli bir şekilde Ocak ve Temmuz aylarında artırılarak yenileniyor. Her zam memurun cebine giren paranın fazlalaşması demek oluyor. Fakat tam ve somut olarak neleri ifade ediyor;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesine göre; aylık gösterge tablosunda yer alan sayılar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık meblağlarında çevrilmesinde yapılacak aylık katsayısı üçer veya altışar aylık dönemler itibariyle uygulanmak üzere Bütçe Kanunları ile oluşturulmakla beraber, Bakanlar Kurulu ülkenin ekonomik gelişmesi, genel geçim koşulları ve Devletin mali imkânlarını değerlendirerek bu katsayıyı yılın ikinci yarımının tamamı ya da üçer aylık dönemleri itibariyle uygulanmak üzere düzenleyebiliyor.

Aylık katsayısı;
Memurun kazanılmış hak aylık derece ve kademesine bakılarak gösterge ile çarpılması sonucunda aylığı;
Memurun sınıf, unvan ve kazanılmış hak aylık derecesine nazaran belirlenecek olan ek gösterge ile çarpılması toplamına ek gösterge aylığını;

375 sayılı KHK’ye göre memurun her yıl yapmış olduğu hizmet için verilen 20 kez gösterge rakamı olarak ödenen ve 500 göstergesi aşamayan kıdem göstergesine karşılık kıdem aylığını;

375 sayılı KHK eki II sayılı cetvelde belirtilen yönetici, uzman, müfettiş ve denetçi gibi personel için ödenen ücret ve tazminat göstergeleri ile çarpımı sonucu ücret ve tazminatı;

375 sayılı KHK eki I sayılı cetvelde belirtilen ek ödeme oranları ile en yüksek devlet memuru gösterge ve ek gösterge toplamı (9500) ile çarpımı sonucu ek ödemeyi;

Belirli makamlarda bulunanlar için makam, görev ya da temsil tazminatı göstergeleriyle çarpımı sonucu makam, görev veya temsil tazminatını;

2006/10344 sayılı BKK ile tanımış olan özel hizmet tazminatı, denetim tazminatı gibi tazminat oranlarıyla  en yüksek devlet memuru gösterge ve ek göstergenin toplamı (9500) ile çarpımı sonucu tazminatları

Çalışan ve emekli olmayan eş için 2134 gösterge rakamı ile her bir çocuk başına 250 (0-6 yaş için 500) gösterge rakamını ifade eden  aile yardımı ödeneğini;

belirleyici nitelikte bulunuyor.

Bunların haricinde ölüm yardımı ödeneği, ek ders ücreti, yabancı dil tazminatı gibi arızi nitelikte ödemeler de memur maaş katsayısına göre belirleniyor.

Bir önceki yazımız olan SGK Teşviklerinde Son Tarih başlıklı makalemizde aymet muhasebe programı, muhasebe programı ve serbest muhasebe programı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın