E-Tebligat’ta İkinci Adres

Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesinin verdiği yetkiye dayanarak 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımladığı 456 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükelleflere elektronik tebligat adresi kullanma zorunluluğu getirmiştir.

Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesine dayanarak 27.08.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlamış olduğu 456 sıra no’lu Vergi Usul Kanını Genel Tebliği ile birlikte kimi mükelleflere elektronik tebligat adresinin bulunması mecburiyeti getirilmiştir.

 

-1.1.2016’da başlayacak bu uygulama dolayısıyla kapsama giren Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar, bu tarihe kadar vergi idaresinden elektronik tebligat adresi almakla yükümlü kılınmışlardır.

 

01.01.2016 tarihinde başlanacak bu uygulama sebebi ile ve bununla birlikte kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç tarafından gelir vergisi ödeme zorunluğu olan şahısların, yukarıda belirtilen tarihe kadar vergi idaresinden elektronik tebligat almaları mecburi hale gelmiştir.

-e-Tebligat sisteminde amaç vergi dairelerince vergi kanunları uyarınca tebliği gereken evrakın, elektronik tebligat sistemi ile muhatapların ulaştırılmasıdır. Ancak bu ulaştırma her zaman yeterli olmamaktadır. Çünkü herkes her zaman elektronik postalarına bakmakla yükümlü tutulamayacağı gibi, kimi kişilerin düzenli bakma alışkanlıkları da yoktur. Kaldı ki bazen seyahat, hastalık vb. nedenlerle kişiler elektronik postalarına bakmayı da ihmal edebilmektedirler. Bu nedenle bir hak kaybı doğmaması için mali idare, söz konusu mükelleflere elektronik tebligat adresi vermek için aradığı dilekçelerde, mükelleflerin kendilerine elektronik tebligat gönderildiğini bildirmek üzere ayrı bir mail adresi ve SMS ile haber verebilmek için bir de cep telefonu bildirmelerini istemektedir.

 

E-Tebligat sistemi ile hedeflenen gaye vergi dairelince vergi kanunları gereğince tebliği gereken dokümanların, elektronik tebligat sistemi ile muhatapların ulaştırılmasıdır. Fakat bu ulaştırma her zaman yeterli olamamaktadır. Çünkü elektronik postaları kontrol etmek hemen her zaman herkesin yaptığı bir iş değil ve çoğu kimseler için her hangi bir düzenliği ve tertibi bulunmamaktadır. Ayrıca her hangi bir özel sebepten dolayı(hastalık, seyahat vb.) elektronik posta kontrolü kolaylıkla ihmal edilebilir. Bu sebep dolayısıyla herhangi bir hak kaybı yaşanmasını engellemeyi hedefleyen mali idare, bahsi geçen mükellefiyet durumu bulunan kişilere elektronik tebligat adresi vermek için aradığı dilekçelerde, mükelleflere elektronik tebligat bildirimlerinin olduğunu bildirmek amaçlı ayrı bir mail adresi veyahut sms yolu ile haberdar etmek için kendilerine ait cep telefonu numarası istemektedir.
Mükelleflerin vergi idaresi ile münasebetleri genellikle yetkili muhasebecileri/ mali müşavirleri aracılığı ile yapılmaktadır.

Bir önceki yazımız olan İşçiye Verilecek İzinler başlıklı makalemizde aymet muhasebe programı, muhasebe programı ve sebest muhasebe programı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın