CARİ MODÜLÜNDE İSTENİLDİĞİ KADAR ALT VE ÜST GRUP OLUŞTURULMASI

Ticari işletmeler firma yönetimlerinin mâli işlemlerinin düzenli bir şekilde takibi için ön muhasebe veya muhasebe yazılımları kullanmaktadır. Takibatın düzenli olabilmesi için kullanılan ön muhasebe ve muhasebe programlarının detaylı ve kolay kullanışlı olması firmaya büyük bir avantaj sağlayacaktır. Firmalar için cari takibi ise hem mali yönetim pozisyonunda hem de gruplama aşamasında ayrı bir önem taşımaktadır. Ön muhasebe ve muhasebe programı yetkilisi kullanmış olduğu programda cari kartlarını gruplayabilmeli hatta bu gruplamayı alt kategoriler halinde düzenleyebilmelidir. Düzenlenen cari grupların rapor aşamalarında da seçilebilmesi cari takibi ve yönetimi açısından firmaya büyük bir kazanç sağlamaktadır.

Aymet Yazılımlarına ait Aymet Kobi, Aymet Ticari Muhasebe ve Aymet Genel Muhasebe ön muhasebe ve muhasebe paketlerinde yukarıda bahsetmiş olduğumuz işlem dizisi ve ayrıntılar günümüzde kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Aymet Yazılım ön muhasebe ve muhasebe kullanıcıları cari modülünde bulunan gruplama seçeneği ile carilerini gruplayabilir. Gruplama sonucunda raporlarını grup seçimi yaparak takip edebilmektedir. Bu işleme beyaz eşya sektörü ile Aymet Ticari Muhasebe paketini tercih etmiş firma yetkilisini örnek verebiliriz. Kullanıcı Aymet Yazılımını kullanıma başlama aşamasında cari gruplarına Şehir, bu grubun içinde İstanbul, Ankara vb.., aynı zamanda İstanbul grubu içinde de Müşteri ve Toptancı olarak alt gruplar oluşturmuştur. Grup oluşum işleminden sonra cari kartı girişlerinde Cari Kartı Grubu alanından grup seçimini yapmıştır. Kullanıcı yapmış olduğu bu işlem dizisi ile alt yapı oluşturmuş ve rapor işlemlerinde firma yönetimine büyük bir kolaylık sağlamıştır. Kullanıcı Cari Fihrist raporu ile alt gruplara inerek İstanbul ilinde bulunan Müşteri grubu seçimi ile müşteri iletişim bilgilerine ulaşabilir ve promosyon bilgisi aktarabilir. Ayrıca Cari Genel Bakiye Raporu Cari Grubu seçim alanını kullanarak Ankara ilinde bulunan toptancı grubunu seçerek bu ilde bulunan toptancılarına olan borçlarını öğrenebilir ve seyahat programını bu listeye göre düzenleyebilir.

Aymet Yazılımlarına ait ön muhasebe ve muhasebe programlarında grup yönetimi sınırsız olmakta ve bir çok rapor kriter seçiminde müşterisine Cari Grubu seçimi ile avantaj sağlamaktadır.

https://www.aymet.com.tr/haberigoster.aspx?p=111

Aymet Yazılım Sektörel Çözümler – İletişim Taksitli Satış

Günümüzde ticari işletmeler satış potansiyelini artırmak ve gelir düzeyini yükseltmek, aynı zamanda aylık giderlerini tamamlamak için farklı satış metotları uygulayabilmektedir. Bu metotların bir çeşidini de taksitli satış olarak tanımlayabiliriz. Taksitli satış metodunda firma müşterisinin satın almış olduğu ürünler karşılığında ortaya çıkan genel toplam tutarının bir kısmını peşin alarak kalan kısmını takip eden ay dönümleri itibariyle belirli bir ücret dönüşüyle tahsil etmesidir. Örnek verecek olduğumuzda iletişim sektöründe çalışan gsm firmasının taksitli 3000 TL tutarında bir akıllı telefon satışında müşterisinden 1000 TL peşin, takip eden aylardan peşinatın verildiği günden 30 gün geçmesi kaydıyla her ay dönümünde 500 TL. tahsilat ile 4 ay ile genel toplam tutarının tahsil edilmesidir.. Bazı işletmeler bu aşamada taksitli satışlarda vade farkı uygulamakta ve bu sayede ürüne ekstradan kâr marjı tanımlayabilmektedirler.

Firmalar taksitli satış metodunu kredi kartı veya açık hesap ya da defter hesabı olarak tanımladığımız yöntemler ile yapabilmektedirler. Ön muhasebe veya muhasebe programı kullanmakta olan firmalar programlarının gelişmiş özellikleri kapsamında bu takibi programlarında ön muhasebe ve muhasebe yetkilileri tarafından takip edebilmektedir.

Aymet Yazılım Çözümleri tasarlamış ve satışa sunmuş olduğu ön muhasebe ve muhasebe programlarında taksitli satış özelliğini detaylı bir biçimde müşterilerinin kullanımına sunmaktadır. Aymet Kobi, Aymet Ticari Muhasebe, Aymet Genel Muhasebe, Aymet .NET ön muhasebe ve muhasebe programlarında kullanıcısıyla buluşan bu özellik ile taksitli yapılan satışlar fatura bazında taksitlendirilmekte ve ödeme planı prensibi ile cari hesaplara işlenmektedir. Aynı zamanda ön muhasebe ve muhasebe yetkilisi tarafından taksit listesi bilgi amaçlı taksit başlangıcında ve taksit ödemelerini müteakiben belge bazlı sunulabilmektedir. Kullanılan Aymet etiketli ön muhasebe veya muhasebe programında düzenlenen fatura formunun ön muhasebe ya da muhasebe yetkilisinin Ödeme Planı butonunu seçim yapmasıyla açılacak Ödeme Planı oluşturma penceresi taksitli satışın başlangıcı olarak tanımlanabilir. Buradaki kriter girişleri tamamen yetkilinin kontrolü altındadır. Kriter girişlerinin tamamlanmasından sonra Oluştur butonunun seçilmesiyle pencerede bilgilendirme ekranı ile kriterlere göre yorumlanan sonuçlar listelenecektir. Aymet kullanıcısının Kaydet seçimiyle hesap planı kaydedilmekte ve müşterinin cari hesabına kaydedilmektedir. Kaydetme işleminden önce izleme ekranında tespit edilen hata var ise yetkili tarafından kriterler değiştirilerek tekrar sonuç oluşturulabilecektir. Taksitlendirme sonrası ay dönümünde tahsil edilecek taksit tutarları Cari menüsüne ait Vadeli İşlemler modülü ile ön muhasebe veya muhasebe yetkilisi tarafından yapılabilmekte ayrıca bu modülde bulunan Senet entegrasyonu sayesinde taksitler Senet Matbu Formuna dönüştürülebilecektir.

https://www.aymet.com.tr/haberigoster.aspx?p=137

Aymet Yazılım Sektörel Çözümler – İletişim Barkod Üretme Yazdırma Okuma

Ticari işletmeler satış ve ürün takibi aşamalarında barkodlu sistemler kullanmaktadır. Barkod sistemi, alım ve satım yapılan ürünlerin ambalajları üzerinde bulunan hepimizin tanıdığı çizgiler ile numaralanmış baskılı veya etiketli eklentilerin ön muhasebe veya muhasebe programlarına tanımlanmasına ve tanım sonucu takibini farklı yöntemlerle yapan bir çalışma şeklidir. Bu yöntem ile işletmeler ön muhasebe ve muhasebe programlarında ürünü listelerinde aramak yerine barkod okuyucu cihazlar veya el terminalleri ile baskıyı veya etiketi okutarak oluşturacakları sipariş, irsaliye ya da fatura gibi formlara hızlı bir şekilde fiyat ve farklı özellikleri ile çağırabilmektedir.

Firmaların barkod sistemi ile çalışma aşamasında farklı durumlar oluşabilir. Firmanın alım yaptığı ürünlerde barkod baskısı alım yaptığı firma tarafından tanımlanmamış olmakla birlikte firmanın üretim yapmış olduğu ürünlere ait barkod üretimi gereksinimi doğabilmektedir. Bu aşamada firma, barkodsuz ürünlere barkod tanımlayıp etiket yazdırma işlemini ön muhasebe veya muhasebe yetkilisi tarafından kullandığı program özelliğine ilişkin olarak yapmak isteyebilir.

Aymet Yazılım Çözümleri firmaların ön muhasebe veya muhasebe sistemlerine kaydedilecek ürünlere ait barkod girişleri, barkod üretimi, barkod yazdırma ve barkod okutma işlemleri için önemli çalışmalar yapmış ve müşterilerine sunmuştur. Aymet Yazılım Çözümlerinin satışı yapmış olduğu Aymet Kobi ön muhasebe programında ön muhasebe yetkilisi firmanın satış yapmış olduğu ürünlerin barkod tanımlamasını ürün kartına tanımlayıp, satış, irsaliye ve sipariş gibi aşamalarda otomatik olarak barkod okuyucu ile çağırabilmektedir. Aymet Ticari Muhasebe, Aymet Genel Muhasebe ve Aymet .NET ön muhasebe ve muhasebe programlarında ek olarak yetkili, barkodsuz ürünlere barkod üretebilmekte ve ürettiği barkodları etiket yazıcısı ile yazdırabilmektedir.

Aymet Yazılım Çözümleri teknik servis ekiplerince firma ön muhasebe ve muhasebe yetkilisinin talebi ile üretilmiş ve yazdırılacak barkodların etiket tasarımı da ayrıca yapılabilmekte ve düzenlenen etiket baskısında ürüne ait fiyat, taksitli fiyat, ürün açıklaması gibi bilgiler düzenlenebilmektedir.

İletişim sektöründe çalışan GSM firmalarının rahatlıkla kullanabilecekleri barkod sistemi, mobil telefonlar ve yedek parça gibi takibi zor ve çeşidi bol ürün tiplerinde firmaya akıcı ve hızlı bir çalışma planı sağlayacaktır.

https://www.aymet.com.tr/haberigoster.aspx?p=140

Ön Muhasebe Programı Nedir ?

kobi

Ön Muhasebe Programı Nedir?   Ön muhasebe programın da kullanılan programlar şunlardır ;

  • STOK
  • ÇEK – SENET
  • İRSALİYE
  • FATURA
  • CARİ

Ticari programlarda kolaylık sağlamak için kullanıcıya her belge birinci dereceden sahip olduğu programa işlenir. Bu belgelerin bilgileri ile programa kendisini işler.     Belgelerde işlenecek programlar;

  • Tahsilât ve tediyelere ait çekler senetler ÇEK-SENET programına aktarılır.
  • Hesaplar arası takas, virman işlerine sahip hesap belgesi CARİ programına işlenir.
  • Tahsilât ve tediyelere sahip makbuzlar, CARİ programının veya KASA programında işlenir.
  • Piyasaya ait olan STOK ve/veya CARİ hesap kayıtlarını ilgilendiren FATURALARA işlenir.
  • Alışa hazır olan STOK ve/veya CARİ hesap kayıtlarını ilgilendiren FATURALARA işlenir.

Muhasebeye ait ve web siteniz için size büyük ölçüde kolaylık sunan, pratik ve ayrıca Aymet Ticari Muhasebe programı ile gerçekleştirmeniz mümkündür.