DOĞUM YAPAN SİGORTALI

Koşulları sağlayan bir bayan sigortalının her bir doğum için en çok 2 yıl 10 gün borçlanma payı vardır. 17.11.2015 tarihi itibarıyla bir günlük doğum borçlanması yapma talebi isteyen sigortalı 13,58 Türk Lirası yatırmak zorundadır. 24 ay borçlanma yapacak bayan sigortalının ödeme yapması gereken tutar 9.777 Türk Lirası’dır. Bu tutar yeni yılın ilk ayında 17,5 TL’ yükseltilecektir. Böylece 24 ay borç yapmak isteyen bir bayan sigortalı 12.639 Türk Lirası yatırmak durumunda olacaktır.

Okumaya devam et

İş güvencesinde 30 çalışanın önemi?

 

SGK
İş güvencesinde 30 çalışanın önemi?

Çalışanın geçerli bir neden olmadan, önemsiz şekilde işten çıkarılmasını önlemeye dönük koruyucu kararlarını başında iş güvencesi gelmektedir. .Ancak iş güvencesinden yararlanılabilmesi için bazı yapılması gereken hususlar vardır..
Bu hususlardan birisi, işyerinde çalışan personel sayısına ilişkindirimages. Özellikle esnaf ve küçük işletmelerin iş güvencesinin ağır etkilerinden negatif yönde etkilenmemeleri için bu yönde bir düzenleme yapılmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, iş güvencesine ilişkin koruyucu kararlarından çalışanın yararlanabilmesi için, işyerinde 30 veya daha fazla işçi istihdam edilmesi gerekmektedir. Aynı işverenin aynı türünde birden fazla işyerinin bulunması halinde, 30 işçi sayısı, bu aynı türündekii işyerlerinde çalışan toplam çalışan sayısına göre belirlenecektir.
Diğer bir deyişle 29 ve altında işçi çalıştırılan işyerlerinde iş güvencesine ilişkin koruyucu kararlar uygulanmayacaktır. Bu sebeple iş güvencesinin uygulanmasında 30 işçi kıstas, çalıştırılan işçi sayısının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. 30 çalışanın belirlenmesinde; belirli veya belirsiz süreli sözleşmeyle çalışan, part-time veya çağrı üzerine sözleşmeyle kısmi süreli olarak çalışan, takım sözleşmesiyle çalışan, deneme süresinde olan, emekli olarak sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışan, mevsimlik sözleşmeyle çalışan işçilerin tümü dikkate alınır. Ayrıca, kaza, hastalık veya izin gibi nedenlerle iş sözleşmesi beklemde olan işçilerin sayısı da 30 işçi sayısına dâhil edilir. Sözleşmenin feshedilmesine göre; şikayet süresi için iş sözleşmesi varlığını devam ettirdiğinden 30 çalışanın hesabında dikkate alınmalıdır. Asıl-alt işverenlik ilişkisinde asıl işveren ve alt işveren farklı kişilikler olduklarından 30 sayısının belirlenmesinde ayrı ayrı değerlendirilirler. Sonuç itibarıyla iş güvencesinin temel şartlarından birisi olan 30 işçi sayısı şartının yerine getirilmemesi halinde, bu işyerinde çalışan işçiler iş güvencesine ilişkin koruyucu kararlardan faydalanamayacaktır .