Cari Hesap Programı

ticari kobi

genelmuhsaebe2 aymetnet

 

Ticaret Kanunu’nun 87. Maddesi ele alındığında, karşılıklı iki tarafın mal, hizmet, para ve benzeri olaylardan dolayı aralarındaki alacak ve borçları ayrı ayrı tahsil etmeye çalışmak yerine, zimmet ve matlup şekline çevirip hesabın tahsil edilmesinden ortaya çıkacak tutarı isteyebilecekleri konusunda mukaveleye cari hesap denir.

Cari hesap kısaca satıcı ve alıcının arasında gerçekleşen borçlu ve alacaklı işlemleridir. Borç ve alacak kalemleri toplandıktan sonra. Ortaya çıkan alacak ya da borç hesabına göre bakiye durumları tespit edilir. Cari hesap işlemlerini bilgisayar ortamından yapmak için yazılmış programlara ise cari hesap programı denir. Piyasada sadece cari hesap için yazılmış yazılımlar mevcut olduğu gibi, ön muhasebe programlarının da vazgeçilmez bir özelliğidir. Cari hesap kayıtlarını defterde tutmak yerine bilgisayar ortamında düzenli bir şekilde oluşturmak daha pratik ve basit bir işlemdir. Cari hesap kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması defter kaydının aksine yıpranma, kaybolma vb. negatif yönleri ortadan kaldırır. Aymet Yazılım Çözümleri’nin hazır paketlerinde (Aymet KOBİ, Aymet Ticari Muhasebe, Aymet Genel Muhasebe) cari hesap özelliği bulunmaktadır. İsteğiniz doğrultusunda cari hesap kayıtlarınızın raporlamasını alabilir ve aynı zamanda yazıcı çıktısı alıp arşivleyebilir veya e-posta gönderebilirsiniz.

Cari hesap programı tipindeki yazılımlar sadece borç-alacak hesabı tutmasından ziyade satış ve stok aşamalarında da rol oynayabilirler. Örneğin Aymet yazılımlarına ait cari hesap programlarında Cariye özel sabit yüzdeli indirim oranları belirlenebilir. Özel müşterilerinize özel cari indirimi uygulayabilirsiniz. Cari hesap programı tipindeki yazılımlar ile bunun gibi ayrıcalıklar gerçekleştirebilir ve ek olarak cariye için ürüne özel indirimler yapabilir ve dilediğiniz cariye, dilediğiniz üründe sizin belirlediğiniz bir iskonto oranını uygulayabilirsiniz. Bunun gibi defterde tutulduğunda çok karmaşık ve zor olacak işlemleri, Aymet yazılım hazır paketleri ile çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Kullanıcılar için özel bir alternatif olarak tasarlanmış kolay ve pratik arayüzü ile Aymet Yazılım Çözümleri’nin rakiplerinden bir adım önde olmasını sağlayan farkını sizde deneyin.

www.aymet.com.tr/haberigoster.aspx?p=72

Aymet Yazılım Sektörel Çözümler – Gıda-2

sektorel

GIDA SEKTÖRÜNDE BARKOD VE EL TERMİNALİ KULLANIMIFirmalar satışlarını ve ürün takiplerini kolaylaştırmak hızlandırmak için barkod ve el terminali gibi teknoloji ve araçları kullanabilir. Günümüzde bilmiş olduğunuz gibi hemen her ambalajlı üründe barkod veya karekod gibi kayıtlı sistemlerin tanıyacağı basılmış araçlar mevcuttur. Bu barkod ve karekodlar ürünlerin fabrikadan çıkış, firmaya giriş-çıkış, tüketiciye giriş veya taşıma gibi işlem aşamalarında kullanılan çok önemli ve vazgeçilmez bir elemandır. Ürünlere ait barkod ve kare kodlar firmanın ön muhasebe veya el terminali sistemlerine bir kereye mahsus yüklenerek sınırsız bir şekilde kullanılmaktadır.

 

Aymet Yazılım’a ait ön muhasebe programları paketlerine göz atacak olursak; Aymet Kobi, Aymet Ticari Muhasebe ve Aymet Genel Muhasebe paketlerinde barkod ve el terminali kullanımı kullanıcıya kusursuz bir şekilde sunulmuştur. Bahsettiğimiz ön muhasebe ve genel muhasebe programları ürünlere ait barkodları oluşturup kaydetmede ve hatta bu barkodları yazdırma aşamasında da önemli bir rol oynar. Sadece Aymet Kobi programında temel bir paket olduğu için Barkod oluşturma ve Barkod yazdırma aşamalarına yer verilmemiştir. Bu ön muhasebe programında ürüne ait barkod sisteme kaydedilip okutulma aşamalarını kapsar.

Aymet Ticari Muhasebe ön muhasebe programını kullanan bir gıda toptancısı, yeni barkodsuz bir ürünün barkodunu ön muhasebe programında oluşturup yazdırır. Devamında ürünü ön muhasebe sistemine giriş yapar ve ürünü satışa hazır hale getirmiş olur. Satış aşamasında ürün kasada barkod okuyucular veya mağazada el terminali desteğiyle okutulup ön muhasebe programına ait fatura, irsaliye veya sipariş formuna yazılır. Sonuca göre satış, taşıma veya sipariş kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

 

Gıda işletmeleri perakende satışlarında genellikle ürünlerini adet veya kilo bazında satmaktadır. Bazı gıda işletmeleri perakende satış ve toptan satışı bir arada yapabilmektedir. Bu durum firmanın çalışma prensibine göre değişebilir. Firma tespit etmiş olduğu ürünü adet, koli veya farklı çeşitli birimlerle satmak isteyebilir. Bu sebeple standart ve basit ön muhasebe yazılımlarında her ürünü her birimde farklı barkodlama ve birimleme ihtiyacı duyulmaktadır. Aymet yazılımlarına ait ön muhasebe ve genel muhasebe programlarında bu esneklik sağlanmış, ürünlerin tek bir stok kartı ile alış-satış birimlerinin ayrı ayrı çeşitlenip fiyatlanması aynı zamanda barkodlanması sağlanmıştır. Örnek olarak işletme, satacağı 0,5 LT su şişesini tek bir stok girişi ile 1 adet, 1 koli veya kendi belirleyeceği farklı bir birim ile satabilecektir. Buradaki hesaplama katsayı üzerinden çalışarak satış ve raporlama gibi işlemlerde kusursuz bir verim almayı sağlar.

 

Aymet yazılımlarına ait ön muhasebe programlarının gıda sektörlerine ait detayları sonraki yazılırımızda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

 

https://www.aymet.com.tr/haberigoster.aspx?p=75

Elektronik Ticaret

imgres

Elektronik ticaret, kullanıcıyı, satıcıyı ve büyük anlamda KOBİ’leri olumlu yönde etkileyen bir ticaret yoludur. İşyerinin ürünleri, elektronik ticaret sayesinde potansiyel müşteriye hitap etmeyi aşarak evrensel bir hal alır ve firmaya geleneksel pazarın dışında da malını temsil etme şansı doğurur. Firma açısından ürünün elektronik ticaret sayesinde yaygınlaşması genel bir reklam ve isim duyurma fırsatı olurken. Kullanıcı açısından ise bu durum istediği mal, hizmet vb. ürünü kolayca, birçok çeşit ve seçenek ile elektronik ticaret üzerinden temin etme kolaylığını sağlar. Elektronik ticaretin önemli olmasını sağlayan sebepler içinde; elektronik ticaretin, firma ile kullanıcının dolaysız muhatap olabilmesi, süratli ve daha az bir bütçeyle gerçekleştirilebilmesi, satıcılara diledikleri bilgileri takdim etmesi ve yukarıdakilerin yanı sıra tüm bu olayların elektronik ortamda gerçekleştiriliyor olması, sayılabilecek çeşitli sebeplerdendir. Genişletilebilir diğer sebepler arasında kısaca kullanıcı ve firmalar açısından 24 saat hizmet sunulması, küresel pazarla olan temas, kargo kolaylığı, daha basit irtibata geçme vb. pozitif yönleri de yok sayılmamalıdır. Firmaların küresel pazara açılmasını sağlayan elektronik ticaret normal bir işyerine oranla bir E-ticaret sitesi olan firmanın markalaşma süresini daha kısa bir zamana çeker. Satışta olumlu bir etki gösteren bu durum firma açısından pozitif bir gelişme olurken firmanın e-ticaret sitesi olmayan rakiplerine karşı üstün olmasını sağlar. “Dünyanın En Büyük 500 Şirketi” içerisinde yer alan onlarca şirketin sadece 1 kaç yıl önce açılmış e-ticaret şirketleri olduğunu göz önünde bulundurursak bu durum satıcı için oldukça güçlü bir etken sayılacak durumdadır.   Elektronik ticaretin piyasadaki bu önemliliğini kabul eden programcılar, işyerlerinin e-ticaret sitelerinin kontrolünü daha kolay ve pratik şekilde gerçekleştirebilmeleri için. E-Ticaret paketleri hazırlamışlardır. Örnek olarak Aymet Yazılım Çözümleri ’nin Aymet E-Ticaret programı ile;

 • Son kullanıcı satış sistemi
 • Sipariş takip ve yönetim
 • Ürün listesi ve takip sistemi
 • Fiyat listesi
 • Kullanıcı tanımlama ve yönetimi
 • Arama motoru
 • Alışveriş sepeti
 • Marka ve grup seçimi
 • Cari hesap takibi
 • Sanal POS

Vb. birçok özelliği ile muhasebeye dönük ve web siteniz için size büyük ölçüde kolaylık sunan, pratik ve ayrıca Aymet Ticari Muhasebe programı ile tam entegrasyonlu çalışan sistemi ile işlemlerinizi kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirmeniz mümkün. Tesiri evrensel olan internet ekonomisi, ticareti büyük anlamda etkilemektedir. Öyle ki Büyük çaptaki şirketler ve hatta iş dünyasının öncüleri olan şirketler, şirketlerinin devamlılığının ve rakipleriyle rekabet edebilmeleri için gerekli olan etmenlerden birinin de internet olduğunu kabul etmektedir.

https://www.aymet.com.tr/haberigoster.aspx?p=69

Ön Muhasebe Programı Nedir ?

kobi

Ön Muhasebe Programı Nedir?   Ön muhasebe programın da kullanılan programlar şunlardır ;

 • STOK
 • ÇEK – SENET
 • İRSALİYE
 • FATURA
 • CARİ

Ticari programlarda kolaylık sağlamak için kullanıcıya her belge birinci dereceden sahip olduğu programa işlenir. Bu belgelerin bilgileri ile programa kendisini işler.     Belgelerde işlenecek programlar;

 • Tahsilât ve tediyelere ait çekler senetler ÇEK-SENET programına aktarılır.
 • Hesaplar arası takas, virman işlerine sahip hesap belgesi CARİ programına işlenir.
 • Tahsilât ve tediyelere sahip makbuzlar, CARİ programının veya KASA programında işlenir.
 • Piyasaya ait olan STOK ve/veya CARİ hesap kayıtlarını ilgilendiren FATURALARA işlenir.
 • Alışa hazır olan STOK ve/veya CARİ hesap kayıtlarını ilgilendiren FATURALARA işlenir.

Muhasebeye ait ve web siteniz için size büyük ölçüde kolaylık sunan, pratik ve ayrıca Aymet Ticari Muhasebe programı ile gerçekleştirmeniz mümkündür.

Stok Programı

aymetnet genelmuhsaebe2

 

kobi  ticari

Stok programı genel olarak stok giriş-çıkış yani depodaki malın sayımını, hangi malın(ürün, hizmet) ne kadar kaldığını vb. işlemleri gerçekleştiren bir bilgisayar yazılımlarına verilen genel bir tanımdır. Stok detay kullanım özelliği muhasebe programlarının vazgeçilmezi olduğu gibi sadece stok üzerine geliştirilmiş programlar da piyasada mevcuttur. Stok programının gerekliliği ve önemi düşünüldüğünde, depodaki bir ticaret malının sayımını yapmak; gerçekleşecek birçok hatayı da düzeltmenin bir adımıdır. Örneğin depoda tükenen bir malın stok takibinin yapılmaması, mağazada (bayi, işyeri, işletme vb. ürünün satışının gerçekleştiği herhangi bir alan) halen o malın satışa açık olduğunu gösterir. Bu da müşteri ve satıcı arasında olumsuz bir ilişki oluşturabilecek bir durumdur. Stok programları bu tür oluşabilecek hataları önlemek için KOBİ ve büyük işletmeler yani tüm işletmeler için gerekli olan bir programdır. Bunun yanı sıra stok programlarında barkod özelliği de bulunmaktadır. Satışı gerçekleşen bir malın barkod okuyucuya okutturulduğunda, barkod okuyucuyla entegreli olarak çalışan stok programı malın satışı yapıldıktan sonra otomatik olarak stoktan düşer, bununla birlikte her ürüne özel verilen barkod ile ürünün fiyatı, özelliği gibi ürün açıklamasına da ulaşmak mümkündür.

Stok programı birçok sektör için gerekli olan bir yazılımdır. Tekstil, mobilya, gıda, makine, elektronik, beyaz eşya, halı ve mefruşat, konfeksiyon, süpermarket vb. tüm üretim ve pazarlama sektörleri için stok girdi-çıktı vb. stok programının alanını kapsayan her türlü işlemi pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek için gerekli bir programdır. Örneğin Aymet Yazılım Çözümleri’nin çoğu paketinde(Aymet Ticari Muhasebe, Aymet Hızlı,Aymet Hızlı Entegre ++,Aymet E-Ticaret Entegre) stok özelliği de mevcuttur. Stok işlemlerinizi program sayesinde kolay bir şekilde gerçekleştirebilirken, Aymet’in piyasadaki diğer programlara göre daha pratik ve kullanıcı için olabildiğince kolay şekilde tasarlanmış basit kullanıcı arayüzü ile işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Aymet E-Ticaret paketi ile mevcut web sitenizdeki satışı gerçekleşen malın, Aymet Ticari Muhasebe ve Aymet Genel Muhasebe paketleri ile tam entegrasyonlu çalışması sayesinde, ürün otomatik ve anlık olarak stoktan düşer. Tam tersi olarak muhasebe programınızda stok kaydı yaptığınız bir ürünü aynı zamanda web sitenize de ekleme ve çıkarma işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz gibi, muhasebe programına eklediğiniz bir ürünü aynı zamanda web sitenizde de yayınlayabilirsiniz.

https://www.aymet.com.tr/haberigoster.aspx?p=71