Aymet Yazılım Sektörel Çözümler – Kimya Toplu Sipariş İrsaliye ve Fatura İşlemleri

Ülkemizde ticari faaliyet gösteren firmalar ön muhasebe konusunda farklı çalışma yöntemleri sergilemektedir. Bazı firmalar ön muhasebede kullanmış olduğu resmi belge tiplerine göre sipariş almakta ve siparişlerini irsaliye belgesi ile göndermektedir. Bu firmalar son aşamada satış faturası ile işlemlerini tamamlamakta ve tahsilat takibine geçmektedir. Bazı firmalar ise müşterilerine ait siparişlerini biriktirmekte ve belli zaman aralıkları ile göndermekte, yine göndermiş olduğu ürünleri toplu olarak faturalamaktadır. Firmaların bahsetmiş olduğumuz bu işlemleri gerçekleştirebilmeleri için nitelikli ve profesyonel ön muhasebe veya muhasebe programları kullanımı büyük önem taşır. İşlemlerin pratik ve kullanışlı olması firmaya önemli ölçüde zaman kazandıracaktır.

Okumaya devam et

Aymet Yazılım Sektörel Çözümler – Kimya Teklif-Sözleşme-Sipariş-İrsaliye-Fatura Bağlantısı

Ülkemizde ticari işletmeler veya firmalar satış işlemini bir seferde veya aşamalı olarak gerçekleştirmektedir. Satış fatura belgesiyle sonlandırılan bir işlemdir. Bazı ticari işletmeler satış işleminden önce ürün gönderimine dair irsaliye evrakı, ürüne ait sipariş alımı ve bazen teklif ya da sözleşme aşamalarını da kullanmaktadırlar. Burada firmanın müşterisine yapmış olduğu teklif dökümanı satış işleminin evrak bazında başlangıç aşaması olarak tanımlanabilir. Özetle firma müşterisine teklif vermekte ve bu teklif müşterisi tarafından kabul gördüğünde sözleşme oluşturmaktadır. Sözleşme sonucunda teklifi içeren ürünler için sipariş formu düzenlenir ve siparişler firma tarafından tamamlandıktan sonra müşteriye teslim aşamasına geçilir. Teslim aşamasında firmanın göndereceği ürünlerin beraberinde irsaliye evrakı kanuni bir zorunluluk olarak düzenlenmeli ve teslimatta müşteriye ürünler ile beraber sunulmalıdır. Teslimat sonrası teslim edilen ürünler için fatura düzenlemesi karşılıklı görüşmeler neticesiyle on beş günü geçmemek kaydı ile yapılır ve son olarak tahsilat aşamasına geçilmektedir.

Okumaya devam et

Aymet Yazılım Sektörel Çözümler – Kimya Cariye Göre Ürün Bazında İskonto

Günümüzde firmalar yapmış olduğu satışlarda iskonto veya indirim işlemini yoğun bir biçimde kullanmaktadır. Firmaların yapmış olduğu satışlarda indirim işleminin bir çok metodu mevcuttur. Yüzdeli iskonto, genel iskonto, bunların en başta gelenleri olarak sıralanabilir. Firmanın yapacağı indirim hususunda kullanmış olduğu ön muhasebe veya muhasebe programının da önemli bir payı vardır. Ön muhasebe veya muhasebe yetkilisinin satış aşamasında veya daha önceden tanımlanmış indirimi satış fatura formuna süratle tanımlaması satışın daha çabuk bitirilmesini sağlayacaktır.

Okumaya devam et

Aymet Yazılım Sektörel Çözümler – Kimya Ürün Bazında İskonto

Ticari işletmeler satışını yapmış oldukları ürünleri belli zaman aralıklarında durumlarına istinaden zamlı veya indirimli satmaktadır. Ürünlerin piyasadaki hareketi veya stoklarında bekletme riski, ya da müşteri portföyü oluşturma durumları işletmenin üründe fiyat artırma veya azaltma talebine yöneltebilmektedir. Firmaların ürün bazında indirime yönlenmesi kullanmış oldukları ön muhasebe veya muhasebe programlarında düzenlenebilmeli ve sistemlerinde aktif edilebilmelidir. Özellikle fazla ürün portföyü ile çalışan firmaların bu aşamada nitelikli ön muhasebe veya muhasebe programı tercih etmeleri gerekmekte, personel istihdamı aşamasında da uygun ön muhasebe ve muhasebe personeli alımı yapmaları sistemlerinde kusursuz ve kaliteli bir işleyiş sunar.

Okumaya devam et

Aymet Yazılım Sektörel Çözümler – Kimya Genel İskonto

kimya genel iskonto ile ilgili görsel sonucu

Günümüzde bir firma satış işlemlerinde müşterilerine iskonto yapmaktadır. İskonto işlemi firma açısından müşterinin yeniden firma ile irtibat kurması ve kurumsal kimliği açısından önemli bir ayrıntıdır. İskonto işlemi bir çok farklı yöntem ile yapılmaktadır. Kademeli İskonto, Yüzdeli İskonto haricinde ayrıca bir çok firmanın kullanmakta olduğu Genel İskonto indirim işleminin en kolay ve pratik şekli olarak tanımlanabilmektedir. Firmalar iskonto işlemlerini genel olarak kullanmış oldukları ön muhasebe ve muhasebe yazılımlarında yapmaktadırlar. Genel iskonto işlemi fatura içeriğinde yer alan ürünlerin toplam tutarı hesaplandıktan sonra yapılan KDV hariç tutara uygulanan indirim olarak tanımlanmaktadır. Bu indirim işleminden sonra KDV ayrıca hesaplanıp genel toplam hanesine yazılır.

Okumaya devam et

Aymet Yazılım Sektörel Çözümler – Teknik Servis- Fatura Tasarımı

Teknik servis, yazılım satan şirketler için çok önemli bir hizmet niteliği taşımaktadır. Satışı gerçekleştirilen yazlım ile birlikte müşterilerin bu yazılım ile alakalı sorular ve sorunlarının çözüm bulması hususunda ki sorumluluğu üstlenen teknik servisin en önemli önceliği müşterinin problemlerine olabildiğince hızlı bir şekilde çözüm bulmak ve üretmektir. Bu konu Aymet Yazılım Çözümleri olarak en iddialı olduğumuz konulardan bir tanesidir. Muhasebe programı gibi kullanmak için biraz ön bilgi gerektiren programlarda bu hizmeti sağlamak önemli bir husustur. Yine ek bir kampanya olarak Aymet KOBİ, Aymet Ticari Muhasebe ya da Aymet Genel Muhasebe gibi herhangi bir muhasebe programı paketimizden satın aldığınızda eğitmenleriz tarafından öğretilmek üzere azami 2 saatlik periyotlar halinde toplamda 4 saatlik ücretsiz Aymet Yazılım muhasebe programı eğitimi kredisi verilmektedir. Bu hakkınızı ister uzaktan destek ile ister eğitmenlerimizin şirketinize ziyareti ile kullanabilirsiniz. Aymet Yazılım olarak tanınan bu öncelik ile birlikte program hakkında detaylı bir bilgi edinmiş olursunuz. Ayrıca youtube üzerinden yüklemiş olduğumuz videolar ile de istediğiniz zaman youtube kanalımızı ziyaret ederek eğitim videolarımız izleyebilirsiniz.

Okumaya devam et

Aymet Yazılım Sektörel Çözümler – Kimya Kademeli İskonto

Ticari işletmeler satış esnasında müşterilerine belli dönemlerde satışın son toplamına ait indirim yapmaktadırlar. Ticari alanda bu duruma iskonto da denilmektedir. İskonto uygulaması ile firma müşteri memnuniyeti açısından büyük bir kazanç sağlamış olur. Ayrıca firma iskonto uygulaması ile stoklarında biriken ürünleri azaltarak bu ürünlerin son kullanma tarihleri veya yıpranma payı gibi riskine karşı tedbirde almaktadır. İskonto kullanmakta olan firmalar bu işlemi genel olarak kullanmış oldukları ön muhasebe veya muhasebe programlarında yapmaktadır. Satış yapılan ürünler çeşitli fiyatlarda ve küsurat içerebildiğinden, küsurat içermese de KDV oranın çarpımıyla küsurat oluşabileceğinden elle fatura yazılım işlemlerinde iskonto hesaplamasında hatalar yapılabilir. İskonto tek bir şekilde fatura toplamından hesaplanmasından ziyade farklı bir yöntem olarak Kademeli İskonto hesabı mevcuttur. Önceki yazılarımızda kademeli iskonto hakkında detaylı bilgilere değinmiştik. Yine de özetle; faturada tanımlanmış ürünlere ürün birim fiyatından sonra uygulanan ve yüzde hesabı ile hesaplanan iki iskontodan az olmamak üzere tanımlanan iskonto hesabıdır. Örnek olarak 5 TL tutarında bir üründen birinci kademede % 20, ikinci kademede % 10 iskonto ile 3,60 TL hesaplanmasıdır.

Okumaya devam et

Aymet Yazılım Sektörel Çözümler – Kimya Cari Bazında Anlaşma Sözleşme Teklif Dokümanları Hazırlama ve Saklama İmkanı

Kurumsal kimliğe kavuşmuş firmalar ve ticari işletmeler ülkemizde ve dünyada alış ve satış öncesi; alış ve satış sonrası hizmet ve standartlarını daha güvenli bir hale getirmek amacıyla sözleşme veya anlaşma imzalamaktadırlar. Bu işlem firma ve müşterinin alım ve satım aşamasından sonra çıkacak anlaşmazlıkları kanuni yönden hem müşteri hem satıcı tarafında korumaya büyük ölçüde yardımcı olmaktadır.

Okumaya devam et

Aymet Yazılım Sektörel Çözümler – Kimya Siparişlerin Takibi

Firmaların ürün alış ve satış işlemleri öncesi toptancı veya müşterilerinden alacakları veya satacakları ürünlere ait rezerve, ayırttırma taleplerine kısaca sipariş işlemleri olarak tanımlayabiliriz. Günümüzde bir çok firma sipariş işlem aşaması ile çalışmalarını yapmaktadır. Firmalar için özellikle satış yapacağı siparişleri titiz bir şekilde takip edip karşılaması kurumsallık açısından büyük önem taşımaktadır. Aksi taktirde sosyal medyaya ev sahipliği yapmakta olan internet tabanlı bir çok ortamda firmanın reklamı kötü bir biçimde sergilenmekte ve bu durum firmaların geleceğini kritik duruma getirebilmektedir.

Okumaya devam et