Madenlere Yeni Standart

Sondajla maden çıkarılan işlerin yapılmakta olduğu işyerleri ile yeraltın ve yerüstü maden işlerinin yapılmakta olduğu işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması amacı ile uyulması gerekli asgari maddeler Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Okumaya devam et

Memurlara Aile Yardımı

memurlara-aile-yardimiAile yardımı memurlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince yapılan bir ödemedir. Bahsi geçen kanuna göre bu yardım, memurun hangi durunda olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan yada herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için belli tutarlarda ödenmekte.

Okumaya devam et

Taşeron İşçilere Kadro Kesinleşiyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun müjdesini verdiği taşeron çalışanlara kadro hakkının detayları kesinleşmeye başladı. Başbakan, kamuda görev alan bütün taşeron çalışanların kadroya geçirileceğini belirtmişti. Bahsi geçen düzenleme ile 720 bin taşeron işçi kadro hakkına dahil olacak. Bu açıklama sonrasında taşeron çalışanların aklında, geçişin nasıl olacağına dair sorular oluştu. Okumaya devam et

Elektronik Tebligat Nisanda Başlayacak

Vergilendirmenin en önem taşıyan aşamalarından birisi tebligattır. Mevzuat uyarınca, vergilendirme ile alakalı evraklar, adresleri mevcut olanlara posta vasıtasıyla, mevcut olmayanlara ise ilan yolu ile tebliğ edilir. Fakat yıllardır uygulanan bu yöntemler çoğu zaman problemli sonuçlar ve uyuşmazlıklara sebep oluyor. Bu problemlere çözüm üretmek için e-tebligat uygulaması getirildi. Okumaya devam et