Aymet Yazılım Sektörel Çözümler – Kimya Teklif-Sözleşme-Sipariş-İrsaliye-Fatura Bağlantısı

Ülkemizde ticari işletmeler veya firmalar satış işlemini bir seferde veya aşamalı olarak gerçekleştirmektedir. Satış fatura belgesiyle sonlandırılan bir işlemdir. Bazı ticari işletmeler satış işleminden önce ürün gönderimine dair irsaliye evrakı, ürüne ait sipariş alımı ve bazen teklif ya da sözleşme aşamalarını da kullanmaktadırlar. Burada firmanın müşterisine yapmış olduğu teklif dökümanı satış işleminin evrak bazında başlangıç aşaması olarak tanımlanabilir. Özetle firma müşterisine teklif vermekte ve bu teklif müşterisi tarafından kabul gördüğünde sözleşme oluşturmaktadır. Sözleşme sonucunda teklifi içeren ürünler için sipariş formu düzenlenir ve siparişler firma tarafından tamamlandıktan sonra müşteriye teslim aşamasına geçilir. Teslim aşamasında firmanın göndereceği ürünlerin beraberinde irsaliye evrakı kanuni bir zorunluluk olarak düzenlenmeli ve teslimatta müşteriye ürünler ile beraber sunulmalıdır. Teslimat sonrası teslim edilen ürünler için fatura düzenlemesi karşılıklı görüşmeler neticesiyle on beş günü geçmemek kaydı ile yapılır ve son olarak tahsilat aşamasına geçilmektedir.

Okumaya devam et

Aymet Yazılım Sektörel Çözümler – Kimya Cariye Göre Ürün Bazında İskonto

Günümüzde firmalar yapmış olduğu satışlarda iskonto veya indirim işlemini yoğun bir biçimde kullanmaktadır. Firmaların yapmış olduğu satışlarda indirim işleminin bir çok metodu mevcuttur. Yüzdeli iskonto, genel iskonto, bunların en başta gelenleri olarak sıralanabilir. Firmanın yapacağı indirim hususunda kullanmış olduğu ön muhasebe veya muhasebe programının da önemli bir payı vardır. Ön muhasebe veya muhasebe yetkilisinin satış aşamasında veya daha önceden tanımlanmış indirimi satış fatura formuna süratle tanımlaması satışın daha çabuk bitirilmesini sağlayacaktır.

Okumaya devam et