İşçiye Verilecek İzinler

İşçinin bazı durum ve sebepler neticesinde isteme hakkı bulunan İş Kanunu’nda mevcut bazı izinler bulunmaktadır. Bu izinler işçinin hakkı olmakla birlikte işverenden talep edildiğinde işverenin bu izinleri vermesi mecburidir.
Evlenme İzni evlilik gerçekleştiren işçilere verilir ve üç güne kadardır (İş Kanunu Md.46,55).
Okumaya devam et