Aymet Yazılım Sektörel Çözümler – Gıda Gelir Gider Takibi

Gıda

Ticari işletmelerin takiplerini defter veya bilgisayar ortamında yapmış oldukları en önemli kayıt şekli gelir gider takibidir. Firmalar gelir gider takipleriyle kar marjlarını, personel maaşlarını ve hatta ürün portföyü gibi öğelerini belirlemektedirler. Bu tespit sonucunda işletme yetkilisi veya sahibi işletmenin devamı ve kâr etmesi için farklı yöntemler uygulayacaktır. .

İşletmenin gelir ve gider hesabını defter ortamında tutması işletme için büyük dezavantaj oluşturur. Bu nedenle işletmeler ve hatta bu işletmeler arasında gıda işletmeleri ön muhasebe veya muhasebe programlarıyla gelir gider detaylarını bilgisayar ortamında kayıt etmektedirler. Aymet yazılımlarına ait Aymet Kobi, Aymet Ticari Muhasebe Aymet Genel Muhasebe, Aymet Hızlı ve Aymet Hızlı Entegre ++ programlarından herhangi birisini kullanan bir gıda işletmecisi gelir gider hesabını çok rahat ve programlı bir şekilde yapabilmektedir. Aymet muhasebe yazılımları rapor çeşitliliği ile bu gelir ve giderleri tüm detayını kullanıcıya istemiş olduğu bir çok kriterde sunmaktadır. Gelir gider yönetiminde işletme gelirlerine ait birikimi Aymet yazılımlarında kasa ve banka modüllerinde barındırmaktadır. Müşterilerden yapılan tahsilatların tümü bu modüllerde ön muhasebe programı tarafından barındırılmaktadır. Aynı şekilde işletmeye ait giderlerde yine kasa ve banka modüllerinden işletme muhasebe operatörünün belirlediği biçimde personel maaşları, yemek giderleri, alış faturaları vb.. niteliklerde çıkış yapılabilir. Bu işlem dizilerinin sonucunda Aymet yazılımları kasa rapor seçenekleri ile detaylı kriter özellikleriyle kullanıcının tarih, cari, işlem açıklaması vb.. talep etmiş olduğu detayların tümünü ekrana yansıtacaktır. Aymet ön muhasebe ve genel muhasebe yazılımlarında ayrıca Excel dosyasına dış veri çıkışı alınarak kullanıcısına özel ve serbest bir çalışma biçimi uyarlamasına da olanak sağlamaktadır.

Sonuç olarak gıda işletmeleri Aymet yazılımlarına ait ön muhasebe ve genel muhasebe kullanımlarında, firmalarına ait müşterilerinden ve ortaklarından gelen tahsilat ve diğer gelirleri, tedarikçilerine yapılan ödemeler, vergi, sgk, personel, yemek, kargo, ulaşım, telefon vb.. özel giderleri evrak bazında giriş yaparak gelir gider takibini kusursuz bir şekilde yapabilmektedir. Firmanın geleceğinin ve işleyişinin en önemli elemanlarından biri olan gelir gider takibi mutlaka kurumsallaşmış ve desteği kesintisiz ön muhasebe veya genel muhasebe yazılımları ile yapılmalıdır. Aymet Yazılım Çözümleri etkili referanslarıyla gıda sektöründe de birçok müşterisine hizmet vermektedir.

https://www.aymet.com.tr/haberigoster.aspx?p=87

Gelir Testi’nde Borç Ödeyen Yok.

calisan_15Milyonları yakından ilgilendiren “gelir testi” için yapılması gereken bulunulan ildeki Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmek ve ilgili testin yapılmasını istemek.

Genel sağlık sigortası 1 Ocak 2012 tarihinde zorunlu hale geldi. Ancak gelir testi uygulaması herkes tarafından bilinmiyor. Çalışıyorken işsiz kalan, 18 yaşını doldurarak bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünden çıkan bir kişinin gelir testi yaptırması şart. Gelir testi yaptırması gerektiği halde yaptırmayan kişilere ise en yüksekten prim borcu kesiliyor. Gelir testi yaptırmayan kişiler eğer 31 Mart 2015’e kadar testne girerlerse, borçlarını gerçek gelirleri üzerinden yeniden hesaplatabilecek.
Bu test herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayanların sağlık imkânlarından yararlanabilmesi için aile içerisindeki gelirlerinin ölçülmesini sağlıyor. Özellikle de gençleri ve işsizleri ilgilendiriyor. 1 Ocak 2012’den bu yana teste zorunlu olduğu halde girmeyenlerin sayısı 5 milyon kişiyi aştı. İşte bu durumda olanlar için son tarih 31 Mart.
Son istatistiklere göre 7 milyon 37 bin kişinin prim borcu var. Eylül 2014’te çıkarılan yapılandırma kanunu ile bu kişilere ait 9.1 milyar TL’lik prim borcu yapılandırma kapsamında alındı. Gelir testi yaptırmadığı için borcu biriken kişi sayısı ise 5 milyon 308 bin kişi. Yani prim borcu olan kişilerin yüzde 75’i gelir testi yaptırması gerektiği halde yaptırmayanlardan oluşuyor.

En çok erkekler var

Borcu olanların büyük bir bölümü lise ya da üniversite eğitimini tamamlamış, artık anne veya babası üzerinden sağlık yardımı almayan gençlerden, özellikle de erkek çocuklardan oluşuyor. Kız çocukları eğer Ekim 2008 öncesi sağlıktan yararlanmışlarsa ve şu an çalışmıyorlarsa, sağlıktan halen primsiz yararlanabiliyorlar.
Borcu olanlar, yapılandırma kapsamında 31 Mart tarihine kadar gelir testi yaptırırlarsa borçlarını güncelleyebilecekler. Örneğin, yeni yapılacak test sonucunda, evde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa bu borç silinecek.
Şu anda 195 bin kişi, 133 milyon TL genel sağlık sigortası prim borcunu yapılandırmış. Bugüne kadar yapılandırılan genel sağlık sigortası prim borcunun da 16.5 milyon TL’si ödenmiş. Toplam borçlu olan genel sağlık sigortalısı sayısına oranlandığında borcunu yapılandıran kişi sayısının çok az olduğu görülüyor.
Borçlarını yapılandıranlar geçmişe dönük olarak faiz ödememiş olacaklar. Borçların yapılandırılması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanmaya da başlanabilecek.

Aymet Yazılım Ve Bilgisayar
Okumaya devam et